موجودی نسخه چاپی کتاب قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده به پایان رسید ؛ اکانت حق اشتراک نسخه الکترونیک از لینک بالا قابل دریافت است.

0919257217

موسسه روزنامه مناقصه مزایده (تمامی حقوق محفوظ است)