فرآیند برگزاری مناقصات در 20 گامناشر : موسسه روزنامه مناقصه مزایده

فرآیند برگزاری مناقصات در 20 گام

موجودی: 393
Array
350,000 ریال

جزئیات محصول

مقصود از تألیف این کتاب آن است که در کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات مندرج در بند ب ماده1 قانون مذکور، مناقصه‌ای قانونمند و روان برگزار گردد. این کتاب حاصل تحقیقات این تیم کارشناسی بوده که پس از مطابقت با قانون مناقصات مصوب 17/11/83 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن گردآوری شده است، تا روند برگزاری مناقصات را در 20 گام اجرایی طبق قانون و ارائه فرم‌ها در اختیار شما علاقه‌مندان و مجریان برگزاری مناقصات قرار دهد.

تذکر حقوقی

هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیر متعارف، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از اطلاعات و مندرجات این کتاب نظیر: چاپ کتاب، یا تولید اثر با عنوان مشابه، چاپ و نشر تمام یا بخشی از اطلاعات و مندرجات، به صورت فایل رایانه‌ای (دیسکت و سی دی)، بدون رضایت و مجوز کتبی از مؤلف مشمول پیگرد قانونی است.

موسسه روزنامه مناقصه مزایده (تمامی حقوق محفوظ است)