ناشر : فصلنامه قانون نامه (تابستان 98 )

مجموعه قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره (مکمل قوانین مناقصه و مزایده)

موجودی: 40
Array
500,000 ریال

جزئیات محصول

در حقوق عمومی (وقتی طرف دولت یا نهادهای عمومی‌اند) اصل ممنوعیت، حاکم است و در حقوق خصوصی اصل اباحه، لذا برای انجام هر عملی در حقوق عمومی باید جواز قانونی پیدا کرد چون اصل در مالیه عمومی بر ممنوعیت است و هر اقدامی (دریافت، پرداخت، تصمیم اداری نظیر: استخدام و اخراج و مانند آن) مستلزم وجود جواز قانونی است.

تذکر حقوقی

هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیر متعارف، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از اطلاعات و مندرجات این کتاب نظیر: چاپ کتاب، یا تولید اثر با عنوان مشابه، چاپ و نشر تمام یا بخشی از اطلاعات و مندرجات، به صورت فایل رایانه‌ای (دیسکت و سی دی)، بدون رضایت و مجوز کتبی از مؤلف مشمول پیگرد قانونی است.

موسسه روزنامه مناقصه مزایده (تمامی حقوق محفوظ است)