مجموعه قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتناشر : فصلنامه قانون نامه

مجموعه قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

موجودی: 158
Array
700,000 ریال

جزئیات محصول

تذکر حقوقی
هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیر متعارف، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از اطلاعات و مندرجات این کتاب نظیر: چاپ کتاب، یا تولید اثر با عنوان مشابه، چاپ و نشر تمام یا بخشی از اطلاعات و مندرجات، به صورت فایل رایانه‌ای (دیسکت و سی دی)، بدون رضایت و مجوز کتبی از مؤلف مشمول پیگرد قانونی است.

تذکر حقوقی

هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیر متعارف، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از اطلاعات و مندرجات این کتاب نظیر: چاپ کتاب، یا تولید اثر با عنوان مشابه، چاپ و نشر تمام یا بخشی از اطلاعات و مندرجات، به صورت فایل رایانه‌ای (دیسکت و سی دی)، بدون رضایت و مجوز کتبی از مؤلف مشمول پیگرد قانونی است.

موسسه روزنامه مناقصه مزایده (تمامی حقوق محفوظ است)