مجموعه قوانین و مقررات مناقصه مزایده (صحافی سیمی)ناشر : فصلنامه قانون نامه ؛ ویرایش دهم (صحافی سیمی)

مجموعه قوانین و مقررات مناقصه مزایده (صحافی سیمی)

موجودی: 96
Array
750,000 ریال

جزئیات محصول

این مجلد در 8 چاپ ابتدایی خود به شکل کتاب ارایه گردید ولی با توجه به تغییر سریع قوانین و مقررات و اصلاح نظرات تبینی در اجرای مواد قانونی؛ صلاح آن دیدیم که از این پس به شکل فصلنامه خصوصاً در مواقع لزوم که می‌تواند حداقل سالی یکبار باشد به انتشار این مجموعه اقدام نماییم امید است با توجه تهیه مجموعه‌های مکمل این مجموعه که لازم است به شکل مستقل منتشر گردد، کارشناسان اقدام به اشتراک نمایند.

تذکر حقوقی

هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیر متعارف، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از اطلاعات و مندرجات این کتاب نظیر: چاپ کتاب، یا تولید اثر با عنوان مشابه، چاپ و نشر تمام یا بخشی از اطلاعات و مندرجات، به صورت فایل رایانه‌ای (دیسکت و سی دی)، بدون رضایت و مجوز کتبی از مؤلف مشمول پیگرد قانونی است.

موسسه روزنامه مناقصه مزایده (تمامی حقوق محفوظ است)