کتاب ها


نتایج 1 تا 3 از کل 7 نتیجه
موجودی: 158

مجموعه قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

700,000 ریال

تذکر حقوقی هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیر متعارف، توسط ...

موجودی: 393

فرآیند برگزاری مناقصات در 20 گام

350,000 ریال

مقصود از تألیف این کتاب آن است که در کلیه دستگاه‌های مشمول ...

موجودی: 342

ویژه قوانین و مقررات سرمایه گذاری و مشارکت عمومی-خصوصی

750,000 ریال

در حقوق عمومی (وقتی طرف قرارداد، نهادهای حاکمیت است) بر ...

موسسه روزنامه مناقصه مزایده (تمامی حقوق محفوظ است)