کتاب ها


نتایج 1 تا 3 از کل 7 نتیجه
موجودی: 393

فرآیند برگزاری مناقصات در 20 گام

350,000 ریال

مقصود از تألیف این کتاب آن است که در کلیه دستگاه‌های مشمول ...

موجودی: 248

قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه

760,000 ریال

در حقوق عمومی (وقتی طرف قرارداد، نهادهای حاکمیت است) بر ...

موجودی: 249

قراردادهای همسان پیمانکاری سازمان برنامه (انواع شرایط عمومی پیمان)

760,000 ریال

در حقوق عمومی (وقتی طرف قرارداد، نهادهای حاکمیت است) بر ...

موسسه روزنامه مناقصه مزایده (تمامی حقوق محفوظ است)