کتاب ها


نتایج 1 تا 3 از کل 7 نتیجه
موجودی: 158

مجموعه قوانین تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

700,000 ریال

تذکر حقوقی هرگونه بهره‌برداری و استفاده غیر متعارف، توسط ...

موجودی: 250

قوانین و مقرران معاملات بانک ها

550,000 ریال

در حقوق عمومی (وقتی طرف قرارداد، نهادهای حاکمیت است) بر ...

موجودی: 248

قراردادهای همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه

760,000 ریال

در حقوق عمومی (وقتی طرف قرارداد، نهادهای حاکمیت است) بر ...

موسسه روزنامه مناقصه مزایده (تمامی حقوق محفوظ است)