کتاب ها


نتایج 1 تا 3 از کل 7 نتیجه
موجودی: 407

فرآیند برگزاری مناقصات در 20 گام

350,000 ریال

مقصود از تألیف این کتاب آن است که در کلیه دستگاه‌های مشمول ...

موجودی: 50

ویژه قوانین و مقررات سرمایه گذاری و مشارکت عمومی-خصوصی

750,000 ریال

در حقوق عمومی (وقتی طرف قرارداد، نهادهای حاکمیت است) بر ...

موجودی: 836

مجموعه قوانین و مقررات مناقصه مزایده (صحافی چسبی)

700,000 ریال

این مجلد در 8 چاپ ابتدایی خود به شکل کتاب ارایه گردید ولی ...

موسسه روزنامه مناقصه مزایده (تمامی حقوق محفوظ است)