کتاب ها


نتایج 1 تا 3 از کل 6 نتیجه
موجودی: 426

فرآیند برگزاری مناقصات در 20 گام

350,000 ریال

مقصود از تألیف این کتاب آن است که در کلیه دستگاه‌های مشمول ...

موجودی: 867

مجموعه قوانین و مقررات مناقصه مزایده (صحافی چسبی)

700,000 ریال

این مجلد در 8 چاپ ابتدایی خود به شکل کتاب ارایه گردید ولی ...

موجودی: 413

مجموعه قوانین و مقررات خرید خدمات مشاوره (مکمل قوانین مناقصه و مزایده)

500,000 ریال

در حقوق عمومی (وقتی طرف دولت یا نهادهای عمومی‌اند) اصل ...

موسسه روزنامه مناقصه مزایده (تمامی حقوق محفوظ است)